SATS PÅ BARNA: Assisterende generalsekretær i UNICEF; Kim Noguera Gabrielli, påpekte at investeringer i barna er lønnsomt for din bedrift. Foto: Børge Solem/Godt Sagt

Bærekraft-suksess

– Kloke bedriftsledere tenker i et langsiktig perspektiv. Vi håper at Bærekraft 2.019 gir inspirasjon og verktøy for å implementere bærekraft i bedriftenes fremtidige strategier.

Det uttalte leder av Næringsforeningen i Drammensregionen; Rune Kjølstad, under Bærekraftkonferansen 2.019 i Drammens Teater, en konferanse som etter tilbakemeldingene å dømme kan bli et fast innslag også i årene som kommer.

På programmet 22. mai sto hele 12 foredragsholdere fra ulike lokale og nasjonale selskaper, med sitt bidrag og fokus på nettopp bærekraft. Arrangør var Næringsforeningen i Drammensregionen, og spørsmålet som ble stilt var: Hva betyr bærekraft for min lønnsomhet og bunnlinje?  

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det er et stadig økende fokus på bærekraft i næringslivsammenheng, men hvordan implementerer vi bærekraft i bedrifter, og hvordan kan det påvirke lønnsomhet og bunnlinje i positiv retning? Det var det overordnede spørsmålet under konferansen.

Alle foredragsholderne som var representert på konferansen har valgt sine fokusområder som går inn under et eller flere av FNs 17 ulike bærekraftsmål. De har blant annet valgt ut bærekraftsmål innen luftkvalitet og klimautfordringer innen transport, bosituasjoner og smarte digitale løsninger som skal bidra til et bærekraftig samfunn. 

Å bære eller ikke bære

Cilia Indahl, CEO i Nordic Impact, var første foredragsholder, og hun var klar i sin tale:

– Det handler om å finne ut hvordan man kan bidra. Det handler ikke om å gjøre alt eller ingenting, men å sette seg mål som er viktig for sin bedrift og som bedriften og kundene sammen kan gjøre noe med. Her må vi tenke på hvilket ansvar vi har og hvilke muligheter som finnes i fremtiden.

Hun fortalte blant annet at selskaper som ligger foran når det gjelder bærekraft får et bedre omdømme, og at bedrifter som faktisk retter fokus mot bærekraft er mer lønnsomme. Det kan forklares i at de ansatte blir mer produktive når de føler de bidrar litt ekstra utover selskapets konkrete resultater.

– Det handler om holdninger og motivasjon blant de ansatte.

Hun trakk også frem det at stadig flere forbrukere er villige til å betale mer for bærekraftige produkter og tjenester enn tidligere, og på den måten kan bærekraft øke lønnsomheten til bedrifter mye ved hjelp av omdømme.

GRØNN DUO: Konsernsjef KIWI; Jan Paul Bjørkøy(t.v.), og konserndirektør Infrastruktur, kommunikasjon og samfunnskontakt Glitre Energi ; Tore Morten Wetterhus fortalte om sitt unike grønne samarbeid. Foto: Børge Solem/Godt Sagt 

Morgendagens mobilitet

En lokal aktør med stort fokus på bærekraft er Brakar. I sitt foredrag snakket administrerende direktør, Terje Sundfjord, om viktigheten av at flere reiser sammen. Brakar har bidratt til vesentlig bedre luftkvalitet i Drammen, og har klare tanker om hvordan kollektivtilbudet skal bli i fremtiden. Et overordnet mål er å jobbe kontinuerlig med å forbedre tilbud og tjenester for å skape en fornybar fremtid.

– Det å gravlegge Buskerudbypakke 2 er feil med tanke på bærekraftig utvikling. Vi er avhengig av en kollektiv innsats for å nå våre mål.

Nye Drammen kommune

Hvordan kan vi utvikle attraktivitet, næringsvekst, inkludering og bærekraft sammen? Det var temaet for Manuela Ramin-Osmundsen sitt foredrag. Hun er direktør for arbeid og inkludering i Nye Drammen, og snakket om viktigheten av å beholde blikket på et overordnet kommunenivå, men samtidig se lokale behov og muligheter på kommunedelnivå.

Hun snakket om hvor viktig det er å utvikle et samarbeid med ulike næringslivsaktører, og at Nye Drammen skal bli et resultat av at næringslivet, offentlig sektor og innbyggerne i Drammen jobber sammen om den nye storkommunen.

SUKSESS: Det var mange gode tilbakemeldinger etter Bærekraftkonferansen i Drammens Teater: Foto: Drammen Works

Bærekraft og samfunnsutfordringer

Torgeir Micaelsen, rådgiver i TRY, snakket om hvordan næringslivet og det offentlige sammen kan gjøre Drammensregionen attraktiv for mennesker som vil jobbe med bærekraft og samfunnsutfordringer.

– For å bryte igjennom lydmuren og kommunisere bærekraft på en ekstraordinær måte er det viktig at bedriften tar et standpunkt som synes, men også være klar til å underbygge standpunktet med noe konkret. Deretter må bedriften lage tjenester som betyr noe.

Og konklusjonen etter konferansen var det liten tvil om: Bærekraft har en positiv påvirkning på bedrifters lønnsomhet, bunnlinje og ikke minst omdømme. 

LES MER PÅ DRAMMEN WORKS

Denne saken er tidligere publisert på Drammen Works. Lese denne og flere saker fra Drammen Works her:  https://drammenworks.no/baerekraft-2-019-kloke-bedriftsledere-tenker-i-et-langsiktig-perspektiv/