Leder for næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad og NAV-leder i Drammen, Katrine Christiansen, ber om hjelp til å finne og nominere rause sjefer for unge i Drammensregionen.

Jakter på rauseste sjef for unge

Startskuddet for jakten på den rauseste sjefen for unge i Drammensregionen har gått. Næringsforeningen i Drammensregionen og de lokale NAV-kontorene samarbeider om å finne sjefer som er rause og gir unge mennesker muligheter.

Bakgrunnen for samarbeidet om kampanjen «Rauseste sjef – UNG» er et felles ønske om å skape engasjement for å inkludere flere unge i arbeidslivet, og ytterligere styrke det gode samarbeidet med arbeidsgivere i vårt område. Vi håper også å bidra til bedre integrering og inkludering av unge som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Med arbeidsgivere på laget

Kampanjen skal bidra til å synliggjøre viktigheten av en inkluderende holdning og praksis i arbeidslivets integreringsarbeid, rekrutteringsarbeid og arbeidsmiljø for unge mennesker. 

– Det er altfor mange unge som står utenfor arbeidslivet, og vi i NAV er nødt til å få med oss hele næringslivet for å løse denne store samfunnsoppgaven. Vi er avhengige av gode sjefer og arbeidsgivere som våger å gi unge mennesker en sjanse, sier Katrine Christiansen, leder ved NAV Drammen.

Hun legger vekt på at en raus leder er en som er god på å møte mennesker med annen bagasje, livserfaring, eller holdninger enn seg selv. 

– De sjefene som klarer å romme ulikheter, skaper et godt arbeidsmiljø hvor unge folk trives. Kampanjen vil synliggjøre det gode arbeidet mange bedrifter og ledere allerede gjør på dette området, og målet er å skape ytterligere engasjement for temaet inkluderende arbeidsliv, sier Christiansen. 

Rause sjefer tar samfunnsansvar

Mange unge mennesker i vår region står fortsatt utenfor det ordinære arbeidslivet. Som en del av NAVs ungdomssatsning, passer det godt å gi ekstra honnør til dem som inkluderer Drammensregionens unge. 

Christiansen tror at mange sjefer, ledere og arbeidsgivere i Drammensregionen er svært gode på å tenke inkluderende rekruttering av unge.

– Nå trenger vi hjelp til å finne og nominere de rause arbeidsgiverne som satser på unge og får dem ut i jobb. Dette er arbeidsgivere som har forstått at nøkkelen til fremtidens suksess ligger i neste generasjons kompetanse!

Alle kan nominere og stemme

I løpet av kampanjeperioden skal de nominerte arbeidsgiverne kjempe om prisen som Drammensregionens «Rauseste sjef – UNG». Konkurransen og nominasjonene foregår på Facebook, på https://www.facebook.com/Rsjefung 

Sammen med en avstemning på Facebook, er det også dannet en jury som skal vurdere de ulike ledernes evne til å inkludere unge mennesker som står utenfor arbeidslivet. 

Juryformann og leder for Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, vet det er mange dyktige ledere i Drammensregionen som tar et stort samfunnsansvar. 

– Gode ledere gir mye av seg selv for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Nå ønsker vi å finne disse sjefene som går foran med et godt eksempel og er til inspirasjon for andre, sier Kjølstad.

Leyla, Martin og Muhammed håper enda flere arbeidsgivere vil gi de unge en sjanse på arbeidsmarkedet.

Juryen:

Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen i Drammensregionen (Juryformann)

Inger-Anne Speilberg, direktør NAV Vest-Viken

Micke Andersson, butikksjef Kiwi XL Ligosenteret

Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering, Nye Drammen

Kjersti Gulliksrud, leder Øvre Eiker Næringsråd

Ann-Mari Henriksen, rektor Åssiden Videregående skole

Sara Angelica Al-Jaborry, juryens ungdomsrepresentant