Her er hun; den nye ordføreren for storkommunen Drammen; Monica Myrvold Berg (47) fra Mjøndalen.

Tråkker ikke på bremsen

– Vi skal absolutt ikke drive en politikk som bremser næringsutviklingen i nye Drammen. Tvert i mot skal det nå bli mer forutsigbart å drive næring her.

Det sier Monica Myrvold Berg; Arbeiderparti-politikeren fra Mjøndalen, som har gått fra stillingen som konstituert rektor på Hallermoen skole til konstituert ordfører for nye Drammen. 47-åringen har også en fortid som frisør i Finnmark i en tiårsperiode, men fra og med nå er det mer eller mindre hårete mål og barbering av budsjetter som gjelder for heltidspolitikeren. 

Og den påtroppende ordføreren starter likegodt med å klubbe ned den skepsisen som hun og den nye politiske ledelsen nå møter fra både politiske motstandere på Høyre-siden og i deler av næringslivet. Der fryktes det blant annet for hva som nå vil skje med næringsutvikling og boligutbygging i regionen de neste fire årene. 

– Vil være forutsigbare

– Vi skal ha fokus på planer som virker og en arealutnytting som også tar hensyn til klima og miljø. Det å satse på sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft, og samtidig gi tydelige signaler på hvordan vi vil ha det, er ikke det samme som å bremse utviklingen. Det gir bare bedre forutsigbarhet. 

– Vi ønsker å legge til rette for en positiv næringsutvikling i den nye storkommunen, og målet vårt er å være en mest mulig forutsigbar kommune både for det næringslivet vi har og for de som ønsker å etablere seg her eller flytte hit. Det er blant annet derfor vi har opprettet en egen næringskomitè, sier 47-åringen, som også legger vekt på å ha en god dialog med både næringslivet og Næringsforeningen.

Blant de tydelige signalene er en skrinlegging av ny Konnerudnedføring samt nei til bruk av matjord til boligutbygging eller næring. Sistnevnte er noe man frykter vil utsette og eventuelt stoppe prosjekt som Knive-Lolland-boligutbyggingen og Agropolis-prosjektet i Mjøndalen. 

– Når det gjelder Knive så sier vi i vår plattform at de områdene med matjord som er avsatt i kommuneplanen, der reguleringsplanen ikke er påbegynt, skal omgjøres til LNF ved rullering av kommuneplan. Knive er allerede påbegynt og er nå regulert som gult område i kommuneplan, understreker Myrvold Berg som samtidig ønsker å trekke fram en del positive ting med kommunesammenslåingen..

– Står sterkere

– Tidligere ble det sett på som en stor ulempe at en kommune som Drammen lå så nær Oslo, men etter sammenslåingen blir denne nærheten vår styrke. Og i denne sammenheng tror jeg blant annet at Universitetet vil ha en sentral rolle, spesielt i forhold til å trekke til seg både nye innbyggere og ny kompetanse. 

– Dessuten så var styrken til ”gamle” Drammen kommune at næringslivet der hadde mange ben å stå på med mange ulike bransjer. Når Nedre Eiker og Svelvik også kommer med på laget får vi enda flere ben å stå på og ikke minst større tilgang på ledig næringsarealer, sier den nye ordføreren som også ønsker å få fart på innflyttingen til Drammensregionen.

– Undersøkelser viser at Drammen er det området hvor det er flest som vurderer å flytte til, men ikke gjør det. At de fleste vurderer å flytte hit er et veldig godt utgangspunkt, og da må vi sørge for at avgjørelsen blir at de faktisk bestemmer seg for det, påpeker 47-åringen, som ellers lover på tro og ære at innføring av bompenger ikke blir aktuelt å ta opp til ny diskusjon. 

Bompenger og Svelvikveien

– Den saken er lagt død, og jeg ser ingen grunn til å kaste bort krefter på dette. Vi er garantister for at det ikke blir innført bompenger de neste fire årene, sier Berg, som er klar over at i tillegg til skrinlegging av ny Konnerudnedføring, er det også usikkerhet rundt ny Svelvikvei.

– Når det gjelder ny Svelvikvei, er dette en Fylkesvei, og vi vil nå bruke all vår innflytelse overfor Viken fylkeskommune for å få til en finansiering og realisering av Svelvikveien og Tilfartsvei Vest del 1, sier Berg, som også er raskt ute med å avvise at den nye politiske ledelsen har noe ønske om å stagge boligutbyggingen i storkommunen. 

Boligutbygging 

– Vi ønsker bare at det ikke benyttes viktig matjord til dette formålet. Den største utfordringen innen boligutbygging, og ønske om økt innflytting til området, er mangelen på boliger til småbarnsfamilier, og da spesielt i sentrum. I dag har vi en situasjon med mye utbygging av boliger i sentrum, men dette er boliger som unge og barnefamililier som regel ikke har råd til å kjøpe. 

– Dermed får vi en situasjon med en stor andel eldre i sentrum og mange unge og barnefamilier som bor i ytterkantene. Ett av våre mål er å få mer liv og flere barnefamilier inn i sentrum, forteller Monica Myrvold Berg, som gleder seg til å starte i den nye jobben på ”ordentlig” fra og med 1. januar. 

– Det er veldig deilig at vi nå endelig kan komme i gang og at vi faktisk er en storkommune om et par måneder, sier 47-åringen, som tror at hun vil få drahjelp både av sin yrkesbakgrunn og personlighet i den nye rollen som ordfører. 

En diplomat

– De ti årene som frisør i Finnmark var med på forme meg som menneske, og tiden som lærer ved Gulskogen skole og senere lærer, avdelingsleder og et kort periode som konstituert rektor ved Hallermoen skole, har gitt meg mye god ballast. Og så er jeg nok en ganske diplomatisk anlagt person som er veldig opptatt av dialog som virkemiddel. Det lønner seg sjelden å gå inn i en sak eller diskusjon med albuene først, sier eikerværingen. 

– Noen av elevene på Hallermoen spurte meg om hvordan jeg tror det blir å være ordfører, og jeg svarte at det nok blir litt som å være rektor. Det handler jo i bunn og grunn om å gjøre det som er til det beste for både barn, skole, innbyggere og kommune, smiler Drammens nye ordfører; Monica Myrvold Berg.

FAKTA:

Yrke: Ordfører i nye Drammen kommune

Alder: 47 år Sivilstand: Gift med Tommy Berg – mor til Adeleine og Jan Tore

Bosatt: I barndomshjemmet bak stadion i Mjøndalen. Har også bodd ti år i Finnmark

Parti: Arbeiderpartiet

Yrkesbakgrunn: Frisør, lærer og avdelingsleder samt konstituert rektor de to siste månedene

Hjertesak: Bekjempelse av barnefattigdommen i kommunen

På fritiden: Løping

Favorittband: deLillos