Under budskapet #hennestur går årets TV-aksjon til CARE sitt arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i utsatte områder i verden. 17. oktober er det en næringslivsdugnad med samme formål. Foto: Josh Estey/CARE

TV-aksjon og næringslivsdugnad

– Vi klarer ikke å bekjempe fattigdom om halve befolkningen holdes utenfor.

Det sier Buskeruds fylkeskoordinator for årets TV-aksjon den 20. oktober, Nina Paulsen Viland. TV-aksjonen går til CARE som skal hjelpe kvinner i noen av verdens mest sårbare områder med å tjene egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Allerede 17. oktober er den en storstilt næringslivsdugnad på Comfort Hotel Union i Drammen.

Fylkeskoordinator i Buskerud; Nina Paulsen Viland håper at så mange som mulig i det lokale næringslivet vil bli med på årets aksjon.

Under budskapet #hennestur går årets TV-aksjon 20. oktober til CARE sitt arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i utsatte områder i verden. Ifølge NRK er TV-aksjonen verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige. 

Næringslivsdugnaden

Og allerede den 17. oktober arrangeres det næringslivsdugnad på Comfort Hotel Union i Drammen hvor folk fra næringslivet, politikere og andre engasjerte mennesker samles på dugnad. I to timer skal de frivillige ringe rundt til sine nettverk for å samle inn midler. I fjor var det Kirkens Bymisjon som engasjerte hele Norge til et varmere samfunn, og tradisjonen tro arrangeres det også ringedugnader over hele landet i år også.

– Det kommer en god blanding av folk, både gründere, næringslivsfolk og politikere – litt av hvert for å favne mange, forteller Viland som gleder seg til årets dugnad.

Konsepter med mening

I tillegg til Næringslivsdugnaden finnes det flere bidragsmuligheter med egne konsepter utviklet av TV-aksjonen. I fjor deltok over 200 restauranter i aksjonen “mat med mening” hvor serveringsstedene donerte deler eller hele omsetningen fra dagen. I tillegg finnes det frisøraksjon og kinoaksjon. 

– Det er veldig enkelt for bedrifter å melde seg på. Alt bedriftene trenger for å delta ligger på  www.blimed.no/engasjer-deg/naeringsliv, forteller Viland.

Enkelt å bidra 

Bedrifter kan bidra på mange måter; delta på Næringslivsdugnad eller et konsept “med mening”, gi et bidrag gjennom giversiden, opprette Spleis for bedriften og lage sin egen aktivitet for å samle inn penger og donere noe til auksjonen i tillegg til bøssebæring på selve dagen. 

– I oktober arrangeres det blant annet spinning og andre treningsarangement til inntekt for TV aksjonen. Flere av byens treningssentre og mange andre bedrifter er allerede i gang med planlegging av sine innsamlingsaktiviteter, forteller Paulsen Viland. 

– Hvis man har lyst til å arrangere noe eller skape et engasjement på arbeidsplassen, så ligger det masse materiell på blimed.no. Det er bare fantasien som setter grenser for hva en innsamlingsaktivitet kan være, smiler den tydelig engasjerte fylkeskoordinatoren.

Spare- og lånegrupper

Næringslivsdagen avholdes på Comfort Hotel Union 17. Oktober, og Buskeruds fylkeskoordinator; Nina Paulsen Viland, håper å engasjere flest mulig fra næringslivet. Foto:  Simen Falck

For over 30 år siden fant norske Moira Eknes løsningen på det som skulle hjelpe millioner ut av fattigdom, nemlig opprettelse av spare- og lånegrupper. 

Buskeruds fylkeskoordinator; Nina Paulsen Viland, kan opplyse at dette har gitt helt nye muligheter for kvinner som ikke har tilgang banktjenester. 

– Spare- og lånegrupper er en enkel idé som gir kvinner muligheter for å spare og ta opp lån. I mange av områdene har ikke kvinner tilgang til finanstjenester og dermed ingen mulighet til å tjene egne penger eller investere i noe. Disse gruppene gir de en mulighet til å spare opp midler eller låne penger, i tillegg til at de lærer om økonomi og får være en del av et viktig fellesskap. 

Hjelp til selvhjelp 

Fylkeskoordinatoren forteller at CAREs filosofi handler om å skape varig endring dersamfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv, slik at de blir mindre avhengig av bistand i fremtiden.

– Det handler ikke bare om likestilling, men grunnleggende menneskerettigheter. CARE samarbeider med kvinner for å gi dem kunnskap, styrke og mulighet til å klare seg selv. Kvinner gir tilbake til familen og samfunnene rundt seg og det gir disse bærekraftige prosjektene fantastisk store ringvirkninger. Drømmen min er å engasjere flest mulig og at de jeg snakker med inspirerer andre til å engasjere seg. Sammen kan vi få til veldig mye, avslutter Viland. 

Kvinner og verdiskaping

Care startet som et samarbeid mellom 22 amerikanske organisasjoner som ønsket å hjelpe Europa etter andre verdenskrig og 300.000 care-pakker med nødvendige varer ble gitt til norske familier.

Rune Bjerke, tidligere konsernsjef i DNB har blant annet uttalt seg på TV-aksjonens nettsider. – Som samfunn står vi sterkere når alle har like rettigheter, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet og bakgrunn. Det er ingen tvil om at Norges høye yrkeslivsdeltakelse blant kvinner har betydd mer for norsk verdiskaping enn alle olje- og gassforekomster, sier Bjerke.

Næringsforeningen i Drammen støtter TV-aksjonen og har bidratt til denne artikkelen i samarbeid med Godt Sagt.