Internasjonale Drammen
Det arbeides nå med en rekke konkrete alternativer som kan redde Internasjonale Drammen fra nedleggelse. Foto: Per-Jan Brekke

Vil redde Internasjonale Drammen

Det arbeides nå med en rekke konkrete alternativer som kan redde Internasjonale Drammen fra nedleggelse.

Internasjonale Drammen-prosjektet har bidratt til økt integrering og reduserte sosialutgifter, men det hersker for tiden stor tvil om prosjektet vil overleve også neste år. 

Årsaken er at det ikke har sett ut til at det er noen som vil ta over stafettpinnen etter de som startet det hele med gründer Terje Stykket og prest Ivar Flaten i spissen og med tunge næringsaktører som Tor Kirkeng fra Kiwi og Ola Ølstad fra Mester Grønn som nære støttespillere.  

Fikk ros av Erna


Prosjektet, som startet opp i februar 2016, handler om å se Drammen og regionens innbyggere med innvandrerbakgrunn som en betydelig ressurs. Målet var at bedrifter i Drammensregionen skulle ansette 1000 nye medarbeidere med innvandrerbakgrunn innen 2020. Næringsforeningen i Drammensregionen har hatt en sentral rolle i prosjektet, og i tillegg har Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og NAV Buskerud deltatt.

Daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug deltok på lanseringen av prosjektet, og statsminister Erna Solberg er blant de mange som ha latt seg imponere. 

– Her er det mange byer som har noe å lære, uttalte statsministeren etter å ha besøkt noen av de ansatte på Kiwi-butikken på Strømsø Storsenter i april 2017 der hun også fikk en orientering om prosjektet.

Terje Stykket syns det er trist at 2019 kan bli Internasjonale Drammens siste leveår. Foto: Torbjørn Tandberg

– Målene langt på vei oppnådd


HR-rådgiver Dag Amundsen i Drammen kommune, som sitter i styringsgruppa for Internasjonale Drammen, uttalte nylig til Dagsavisen Fremtiden at målene til prosjektet langt på vei er oppnådd.  – Prosjektet har vært svært vellykket med næringslivet inne som en viktig døråpner. De har vist at det medfører større verdiskapning for bedriftene å ansette utradisjonelt, utalte Amundsen.

Initiativtakerne, med Terje Stykket i spissen, hadde lovet å bidra med midler fram mot 2020, men det har den siste tiden hersket tvil om NAV, Nye Drammen eller andre er villige til å sikre fortsatt drift etter det. Stykket sa til samme avis at han syns det er veldig trist at ingen ser ut til å ville bringe prosjektet videre og at 2019 kan bli Internasjonale Drammens siste leveår. 

NAV-direktør vil ha en løsning


Nå er det imidlertid satt i gang en aldri så liten ”redningsaksjon” for Internasjonale Drammen. Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, bekrefter nemlig overfor Drammen24.no at de nå arbeider med flere alternative løsninger. 

– Jeg var nylig i et møte med Næringsforeningen i Drammensregionen, og vi arbeider nå med å komme opp med en del alternative løsninger der NAV og kommunen spiller en sentral rolle. Erfaringene og resultatene fra prosjektet er så pass gode at vi nå må se på hvordan vi skal greie å drive dette videre, sier Speilberg.  I Bærum, som nå har innført et lignende prosjekt, så er det NAV som står for finansieringen.

Ap og Høyre: – Godt tiltak


Saken vil til slutt mest sannsynlig også ende opp på bordet til politikerne i Nye Drammen, og Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Monica Myrvold Berg, er i utgangspunktet positiv til prosjektet. 

– Internasjonale Drammen er et godt tiltak. Vi avventer imidlertid en evaluering i 2020 der vi vil se med kritisk blikk på det som brukes på denne type tiltak for å sikre at de treffer mest mulig og da spesielt med hensyn til å redusere barnefattigdommen i vårt område, sier Myrvold Berg.

Heller ikke Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning ser bort fra at prosjektet videreføres. – Internasjonale Drammen er utvilsomt et positivt tiltak, og vi i Høyre heier jo ekstra på tiltak der privat næringsliv og det offentlig spiller på lag. Samtidig så må vi hele tiden ha en strategi med fokus på virkemidler og at tiltak gir resultat som står i samsvar med den innsatsen som legges ned, sier Haaning.

En fornøyd trio under presentasjonen av  Internasjonale Drammen for to år siden; gründer Tor Kirkeng(t.v.) i Kiwi, statsminister Erna Solberg og ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen. Foto: Per-Jan Brekke 

Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, er glad for at det nå kan være er en åpning for at prosjektet kan videreføres. 

Fornøyd Kjølstad

– Det er positivt både for lokalsamfunnet og den enkeltes mulighet til å komme ut i jobb. Så blir det viktig at det offentlige nå tar et ansvar for å finansiere dette arbeidet, og så skal vi innen næringslivet fortsette med å være døråpnere og legge til rette for at våre bedrifter skal ansette enda flere medarbeidere med innvandrerbakgrunn, sier Kjølstad.

Saken skal nå tas opp i Styringsgruppa for Internasjonale Drammen.